Đây dạng chủng loại câu bị động trong cấu tạo ngữ pháp giờ Anh. Đối với người học ngoại ngữ, tự vựng và kết cấu là hai phần sẽ phải học để có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này.

Bạn đang xem: Cách dùng của câu bị động

Hôm nay, Step Up sẽ chia sẻ tới bạn kỹ năng và kiến thức về công thức, phương pháp dùng, bài xích tập thực hành về câu bị động nhằm giúp bạn tránh lầm lẫn khi biến đổi từ thể chủ động sang tiêu cực nhé. Cùng lấy giấy cây bút để cảnh báo lại ngay nào!


Nội dung bài bác viết


1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà nhà ngữ là bạn hay vật chịu tác động của hành động, được áp dụng để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu tác động của hành động đó. Thì của câu bị động yêu cầu tuân theo thì của câu chủ động.

*
*
*
*

6. Phân biệt phương pháp dùng by và with

Nếu là người hoặc thứ trực tiếp tạo ra hành động thì cần sử dụng ‘by’, con gián tiếp gây ra hành vi thì sử dụng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

Xem thêm: Trường Liên Cấp Tiểu Học Ngôi Sao Hà Nội (1), Thcs Ngôi Sao Hà Nội

The rabbit was shot by the hunter.

7. Bài tập câu bị động trong giờ đồng hồ Anh và đáp án

Bài tập câu bị động:

Bài 1: Chuyển những câu sau quý phái câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother. She lends her friend his new dress. He left his relatives seven million dollars. The cửa hàng manager handed these gifts to lớn the customer. The board of directors awarded the first prize khổng lồ the outstanding employee. Has she sent the christmas cards lớn her family? We gave Anna some apples và some rose flowers. My father moved the fridge lớn the second floor. My mother bought some cups of coffee to the visitors in the kitchen. The manager didn’t take the chú ý to the assistant.

 

Bài 2: chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

Brian had his car (repair) ………….. By a mechanic. John got David (type) ……………… his paper. We got our house (paint) ……………… last month. Dr James is having the students (write ) ………………. A composition Laura got her transcripts (send) ………………. Khổng lồ the university. Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow. Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage to lớn her car?

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother. Her new dress are lent to lớn her friends (by her). Seven million dollars was left khổng lồ his relatives (by him). These gifts were handed lớn the customer (by the cửa hàng manager). The first prize was awarded khổng lồ the outstanding (by the board of directors). Have the christmas cards been sent lớn her family? Ann was given some apples and some rose flowers (by us). The fridge was moved to lớn the second floor (by my father). Some cups of coffee were brought khổng lồ the visitors in the kitchen (by my mother). The chú ý wasn’t taken to lớn the assistant (by the manager).

Bài 2: