Câu điều kiện loại 3 hay được thực hiện để biểu đạt một hành vi sự việc không tồn tại thực trong thừa khứ. Gắng chắc cách áp dụng dạng câu điều kiện này sẽ giúp bạn tránh khỏi việc mất điểm đáng tiếc trong bài xích thi. Hãy cùng công ty chúng tôi tìm đọc về ngữ pháp, bài tập và vận dụng câu đk dạng này một bí quyết thuần thục độc nhất thông qua nội dung bài viết dưới đây. 

Câu điều kiện loại 3 là gì?


Đây là một dạng câu điều kiện thông dụng trong tiếng Anh. Cùng với câu điều kiện loại 3, mệnh đề chủ yếu thường nói tới một hành động, sự việc có thể xảy ra trong thừa khứ nếu mệnh đề đk xảy ra. Dạng câu này mang chân thành và ý nghĩa là một giả thuyết, không thực tế. Do vậy khi thực hiện câu đk loại III, tín đồ nói thường thể hiện sự nhớ tiếc nuối của mình. 

Khi thực hiện dạng câu điều kiện loại 3, thời hạn ở cả nhị mệnh đề đều nằm tại vị trí quá khứ. Trường hợp được đưa ra là một giả thuyết trong vượt khứ. 

Cấu trúc câu điều kiện loại ba

Câu khẳng định: 

Cấu trúc với hễ từ thường: 

If + S + had + PP, S + would/ could/ should + have + PP

Cấu trúc với động từ khổng lồ be:

 If + S + had + been + O, S + would/ could/ should + have + PP

Câu phủ định: 

Cấu trúc với hễ từ thường: 

If + S + had + not + PP, S + would/ could/ should + have + PP

Cấu trúc với đụng từ khổng lồ be:

 If + S + hadn’t + been + O, S + would/ could/ should + have + PP


*
*

Dạng đảo ngữ của câu điều kiện để nhấn mạnh vấn đề sự việc hành động trong câu

Sử dụng dạng thức hòn đảo ngữ của câu đk loại 3 lúc muốn nhấn mạnh vấn đề hơn vào kết quả, hành động, vấn đề của mệnh đề chính.

Bạn đang xem: Cách dùng câu điều kiện loại 3

Cấu trúc: 

Had + S + PP, S + would + have + PP

Ví dụ: Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

→ If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

Xem thêm: 10 Cách Sửa Lỗi Đăng Nhập Tài Khoản Google Trên Android ✔️, Không Thể Đăng Nhập Vào Tài Khoản Google Của Bạn

(Nếu anh ấy lái xe cẩn trọng hơn, tai nạn rất có thể đã ko xảy ra)

Một số chú ý khi áp dụng câu đk loại 3

Trường thích hợp câu điều kiện phủ định, chúng ta có thể sử dụng Unless để biểu đạt thay chũm cho If not vào câu. Unless mang ý nghĩa sâu sắc là trừ phi, ví như không… thì)

Ví dụ: If you hadn’t study hard, you couldn’t have passed the English exam. 

→ Unless you had studied hard, you couldn’t have passed the English exam.

(Trừ lúc anh ấy học tập chăm chỉ, anh ấy sẽ không vượt qua được kì thi giờ Anh)

Ngoài việc thực hiện Unless, chúng ta cũng có thể thể sửa chữa thay thế If bằng một trong những cụm từ đồng nghĩa tương quan với nó nhằm tránh lặp đến câu điều kiện như: Suppose / Supposing (giả sử như), in case (trong trường hợp), even if (ngay cả khi, mang lại dù), as long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với điều kiện là)

Ví dụ: If you had been wrong, what would you have done then?

→ In case you had been wrong, what would you have done then?

(Trong ngôi trường hợp các bạn không sai, các bạn sẽ làm gì sau đó?)

Ngoài ra, mệnh đề điều kiện hoàn toàn có thể thay thế bằng cụm từ Without nhưng mà không buộc phải sự xuất hiện thêm của chủ ngữ hay rượu cồn từ vào câu. 

Ví dụ:

If there had been no water, life wouldn’t have existed

→ Without water, life wouldn’t have existed. 

(Nếu không tồn tại nước, sự sống đã không tồn tại)

Vận dụng câu đk trong một số trong những bài tập

1. If you ______________ a minute, I’ll come with you. (wait)

2. If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. (miss)

3. We ______________ John if we’d known about his problems. (help)

4. If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. (use)

5. If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. (be)

6. If it rains, the boys ______________ hockey. (play)

7. If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have to buy them. (grow)

8. Jim ______________ whisky distilleries if he travelled to Scotland. (see)

9. Would you go out more often if you ______________ so much in the house? (not have lớn do)

10. She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. (stay up)

Đáp án: 1. Wait; 2. Would miss; 3. Would have helped; 4. Had used; 5. Would be; 6. Won’t play; 7. Grew; 8. Would see; 9. Didn’t have lớn do; 10. Hadn’t stayed up

Vậy là nội dung bài viết trên phía trên của sibetech.vn sẽ tổng hợp toàn cục lý thuyết ngữ pháp của dạng câu điều kiện loại 3. Bạn hãy ghi chú lại những cấu trúc này kết phù hợp với việc rèn luyện với bài tập đi kèm theo để có thể ghi nhớ và thực hiện câu điều kiện một bí quyết thành thạo tốt nhất nhé.