Lượng từ trong giờ đồng hồ Anh là trong những điểm ngữ pháp dễ bị nhầm lẫn nhất. Đặc biệt là so với hai lượng tự A lot of cùng Lots of, tuy với nghĩa gần như nhau nhưng khi thực hiện cần chăm chú một số điểm quan trọng đặc biệt để phân biệt.

Để mày mò về phương pháp sử dụng chính xác và cách phân biệt những lượng trường đoản cú A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great khuyễn mãi giảm giá of, hãy thuộc theo dõi nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng a large number of


1. Kết cấu a lot of với lots of

Về ngữ nghĩa giờ đồng hồ Anh, cấu tạo a lot of với lots of quan sát chung không tồn tại sự khác nhau. Chúng gần như mang ý nghĩa sâu sắc là “nhiều”.

Cả 2 cấu tạo này đều hoàn toàn có thể sử dụng vớidanh từ bỏ đếm được với không đếm được. ở bên cạnh đó, a lot of và lots of đều trình bày sự thân mật, suồng sã lúc được sử dụng trong câu.


*
*
*
Bài tập về A lot of/lots of

Bài tập. Chọn câu trả lời đúng:

1. Jane always puts ____ salt on her food.

A. Many

B. Few

C. A lot

D. A lot of

2. Were there ___ guests in the wedding?

A. Lots of

B. Much

C. Little

D. A lot

3. Luna is very popular. She’s got ___ friends.

A. A lot of

B. Much

C. Few

D. A lot

4. She is very fashionable. She has ____ beautiful clothes.

A. Little

B. A lot

C. Lots of

D. Much

5. Bởi vì you have any bananas? Sure, there’s _____ in the fridge.

Xem thêm: “ Gieo Thói Quen Gặt Tính Cách, Cổ Nhân Dạy: Gieo Thói Quen

A. A little

B. Much

C. A lot

D. A lot of

6. She’s very busy today, she has ____ work to lớn finish.

A. A lot of

B. Many

C. A lot

D. Lots

7. Linda is very rich. She spends ____ money shopping every month.

A. Much

B. Many

C. A lot of

D. Lot

8. England is famous for ____ beautiful buildings.

A. Much

B. A lot of

C. A lot

D. Lots

9. They eat ___ oranges.

A. Much

B. Lots of

C. A lot

D. Lots

10. Lily likes to travelling very much. Last year, she visited __ European cities.

A. Much

B. A lot of

C. A lot

D. Lots

Đáp án

DAACDACBBB

Đều với nghĩa là “nhiều”, tuy vậy cách sử dụng của A lot of, Lots of, Plenty of, A large amount of, A great giảm giá of có các điểm khác nhau. Hy vọng tuhocietls.vn đã đưa về những tin tức hữu ích. Chúc các bạn học tiếng Anh thật giỏi và đã có được điểm số suôn sẻ nhé.