Tạo chữ ký e-mail mà chúng ta có thể tự động thêm vào tất cả các thư đi hoặc thêm vào phần nhiều thư rõ ràng theo cách thủ công.

Bạn đang xem: Cách cài chữ ký trong outlook

Tạo chữ ký kết email

Đăng nhập vào Outlook.com và chọnCài đặt

*
> Xem vớ cả thiết đặt Outlook bên trên đầu trang.

Bên dưới mục Chữ ký kết email, nhập chữ ký của bạn, rồi sử dụng những tùy chọn định dạng có sẵn để thay đổi diện mạo của chữ ký.


Nếu bạn có nhu cầu chữ ký của bản thân xuất hiện nay ở cuối toàn bộ thư e-mail mới mà chúng ta soạn, nên chọn lựa hộp kiểm Tự đụng thêm chữ ký của tôi vào thư bắt đầu mà tôi soạn.

Nếu bạn muốn chữ ký của chính mình xuất hiện nay trên thư mà các bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, chọn hộp kiểm Tự hễ thêm chữ ký kết của tôi vào thư tôi chuyến qua hoặc trả lời.

Chọn Lưu lúc bạn đã xong.


Lưu ý: Bạn luôn có thể quay lại trang Soạn thảo cùng trả lời, rồi chọn hoặc vứt chọn hộp kiểm tự động thêm chữ cam kết của bạn.

Xem thêm: Đổi Thanh Công Cụ Xuống Dưới Màn Hình, Cách Đưa Thanh Công Cụ Xuống Dưới Màn Hình


Thêm chữ ký vào thư mới theo cách thủ công

Nếu chúng ta đã tạo thành chữ cam kết nhưng không chọn auto thêm chữ ký vào gần như thư giữ hộ đi, bạn cũng có thể thêm chữ ký sau khi viết một thư email.

Đi mang đến hộp thư của chúng ta và lựa chọn Thư mới.

Nhập thư của bạn, rồi lựa chọn

*
> Chèn chữ ký sinh sống cuối chống soạn.

Khi thư e-mail của bạn đã sẵn sàng, chọn Gửi.

Bạn vẫn phải trợ giúp?

Để nhận cung cấp trong Outlook.com, nhấp ở chỗ này hoặc lựa chọn

*
 trên thanh menu và nhập tróc nã vấn của bạn. Trường hợp tự hỗ trợ không giải quyết được sự cố kỉnh của bạn, hãy cuộn xuống mang đến Vẫn buộc phải trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu khách hàng không thể đăng nhập, hãy click chuột ở đây. 

Để được giúp đỡ khác về thông tin tài khoản sibetech.vn và các gói đk của bạn, hãy truy cập Trợ góp Tài khoản và Thanh toán.

*

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự núm các sản phẩm và thương mại dịch vụ khác của sibetech.vn, hãy nhập sự cố của người sử dụng tại đây. 

Đăng câu hỏi, theo dõi những cuộc luận bàn và chia sẻ kiến thức của bạn trong cộng đồng Outlook.com.

Bài viết liên quan