Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và nồng độ leptin ngày tiết thanh ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ và lọc màng bụng tiếp tục ngoại trú
DẠY TỪ VỰNG mang đến HỌC SINH NHỎ TUỔI: NHẬN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA GIÁO VIÊN VIỆT nam DẠY TIẾNG ANH Ở BẬC TIỂU HỌC
tuyển chọn sinh Đề cương cứng môn thi tuyển chọn cao học tập CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ DUY VẬT LỊCH SỬ

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ DUY VẬT LỊCH SỬ

Cho chăm ngành Triết học

A. Mục tiêu

Đề cương cứng nhằm thỏa mãn nhu cầu việc ôn tập cùng thi tuyển chọn sau ĐH siêng ngành Triết học (môn cơ bản) với phần nhiều yêu cầu sau:

- cố kỉnh được một cách hệ thống các nguyên lý, quy chế độ cơ bản của Triết học tập Mác-Lênin (6/10)

- Trên cơ sở đó vận dụng để nhấn thức các hiện tượng, quy trình xảy ra trong hiện thực, vào thực tiễn) cùng sự vận dụng của Đảng cộng sản việt nam vào câu hỏi xây dựng đường lối phát triển đất nước (3/10).

Bạn đang xem: Các quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sử

- bao gồm sự phê phán, reviews một phương pháp khách quan, khoa học những quan niệm, định hướng triết học không tính mác xít (1/10).

*Phạm vi kiến thức: cơ bạn dạng theo chương trình đại học có nâng cao, tương đương 120 ngày tiết - 8 ĐVHT. Vào đó bao gồm cả tứ tưởng của những nhà gớm điển: những Mác, Ănghen, Lênin cùng Hồ Chí Minh, cách nhìn của Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Nội dung

 

 

I.Đối tượng và đặc điểm triết học Mác- Lênin

1. Khái niệm chung về triết học

- Triết học là gì?

- vụ việc cơ bản của triết học

- tác dụng của triết học

- vai trò của triết học tập trong sự hình thành, phạt triển nhân loại quan cùng nhân sinh quan tiền trong sự phát triển xã hội.

2. Sự ra đời, cải tiến và phát triển triết học Mác - Lênin

- số đông tiền đề của sự ra đời triết học Mác - Lênin

- thực ra của bước ngoặt cách mạng vào triết học vị C. Mác, Ph. Ănghen thực hiện.

- Đối tượng, điểm sáng của triết học tập Mác - Lênin

- Yêu ước của sự cải tiến và phát triển triết học Mác - Lênin vào thời đại ngày nay.

II. Vật hóa học và ý thức

1. Vật hóa học và mọi phương thức sống thọ của thiết bị chất

- bao hàm những cách nhìn triết học tập trước Mác về vật chất

- Định nghĩa của Lênin về đồ dùng chất: thực trạng ra đời, câu chữ và ý nghĩa của định nghĩa.

- cách nhìn của triết học Mác - Lênin về vận động, không gian, thời gian, về tính chất thống tuyệt nhất của vắt giới.

2. Ý thức

- bao hàm những quan điểm triết học tập trước Mác về ý thức

- cách nhìn của triết học Mác - Lênin về xuất phát và thực chất của ý thức

- cấu trúc của ý thức: tri thức, từ ý thức, vô thức, tiềm thức với trực giác

3. Cách nhìn của triết học Mác - Lênin về quan hệ giữa vật chất - ý thức và ý nghĩa phương pháp luận

III. Phép biện chứng duy vật

1. Biện bệnh và rất hình

- Những đặc thù của tư duy biện chứng, sự có mặt và phát triển phép biện hội chứng - Đặc trưng của tứ duy khôn cùng hình, mặt hợp lý và tinh giảm của tứ duy siêu hình

2. Phép biện triệu chứng duy đồ vật - khoa học về mối contact phổ thay đổi và phạt triển, nội dung, tính chất, ý nghĩa phương pháp luận.

3. Những quy giải pháp cơ phiên bản của phép biện hội chứng duy đồ dùng (phép biện bệnh duy vật - công nghệ về đều quy lao lý chung nhất của sự việc vận động, trở nên tân tiến của từ nhiên, làng mạc hội và tư duy).

3.1. Quy lụât 1: Quy mức sử dụng thống nhất với đấu tranh của các mặt đối lập. Vị trí của quy luật pháp trong phép biện chứng. Nội dung:

- địa điểm của quy quy định trong phép biện chứng

- các khái niệm: "Mâu thuẫn" với "mặt đối lập"; "thống nhất", "đấu tranh" cùng "chuyển biến" của những mặt đối lập

- sứ mệnh của thống nhất, đấu tranh và chuyển biến của những mặt đối lập trong quy trình tồn tại, di chuyển và phát triển của sự vật, hiện nay tượng.

- Ý nghĩa phương thức luận và thực tiễn của quy luật

3.2. Quy giải pháp 2: Quy phương tiện chuyển hóa những thay đổi về lượng thành những thay đổi về hóa học và ngược lại

- địa chỉ của quy lao lý trong phép biện chứng

- câu chữ quy luật: những khái niệm: "chất", "lượng", "độ", "điểm nút", "bước nhảy".

- Biện hội chứng giữa chất và lượng.

- Ý nghĩa cách thức luận của quy luật

3.3. Quy quy định phủ định của bao phủ định

- vị trí của quy dụng cụ trong phép biện chứng

- các khái niêm: "phủ định", "phủ định của lấp định"

- Tính chu kỳ luân hồi và định hướng xoáy ốc của việc phát triển

- Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật

4. Những phạm trù cơ phiên bản của phép biện chứng duy vật

- loại riêng - loại chung

- văn bản - Hình thức

- nguyên nhân - Kết quả

- tất yếu - Ngẫu nhiên

- kỹ năng - hiện tại thực

- thực chất - hiện tại tượng

IV. Lý luận nhấn thức của triết học Mác - Lênin

1. Những cơ chế và thực chất của thừa nhận thức luận duy thiết bị biện chứng

- phần nhiều nguyên tắc

- thực chất của nhấn thức

- công ty và khách thể thừa nhận thức

2. Trong thực tiễn và vai trò của thực tiễn so với quá trình nhận thức

- có mang và các hình thức thực tiễn

- mục đích của thực tiễn so với quá trình nhận thức

- Ý nghĩa

3. Các cấp độ và các giai đoạn trở nên tân tiến của thừa nhận thức

- dấn thức cảm tính và nhận thức lý tính.

- nhận thức thường thì và dấn thức khoa học.

- thừa nhận thức kinh nghiệm tay nghề và dấn thức lý luận.

Xem thêm: Những "Đặc Quyền" Của Cô Gái Độc Thân Quyến Rũ, Những Cô Nàng Độc Thân Quyến Rũ

4. Vấn đề chân lý

- tư tưởng về chân lý.

- Đặc điểm của bàn chân lý.

- Tiêu chuẩn chỉnh của chân lý.

V. Hình thái kinh tế tài chính xã hội

1. Một trong những quan điểm chung về xóm hội

- giải pháp tiếp cận của triết học trước Mác.

- giải pháp tiếp cận mácxít.

2. Cách thức sản xuất

- khái niệm "phương thức sản xuất"

- Kết cấu của thủ tục sản xuất

- phương châm của thủ tục sản xuất đối với sự vĩnh cửu và cải tiến và phát triển xã hội

3. Biện bệnh giữa lực lượng cấp dưỡng và quan tiền hệ cung ứng (Quy giải pháp về sự phù hợp của quan tiền hệ tiếp tế với chuyên môn của lực lượng sản xuất).

- những khái niệm: lực lượng sản xuất, quan hệ tình dục sản xuất, trình độ của lực lượng sản xuất

- mối quan hệ biện bệnh giữa lực lượng cung ứng và quan hệ giới tính sản xuất

- Sự trở nên tân tiến các cách thức sản xuất trong kế hoạch sử

- Sự vận dụng của Đảng CSVN trong đường lối xây đắp và phân phát triển tài chính nước ta trong giai đoạn thay đổi (từ Đại hội VI mang đến Đại hội X)

4. Biện bệnh giữa hạ tầng và phong cách xây dựng thượng tầng làng mạc hội

- những khái niệm: cửa hàng hạ tầng, bản vẽ xây dựng thượng tầng

- quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và phong cách thiết kế thượng tầng

- hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở việt nam hiện nay

5. Phạm trù hình thái kinh tế tài chính - làng hội.

- Khái niệm, kết cấu của hình thái kinh tế xã hội.

- Sự trở nên tân tiến của các hình thái kinh tế tài chính - làng hội là một trong những quá trình lịch sử dân tộc tự nhiên.

- Vai trò phương pháp luận của phạm trù hình thái gớm tế, làng hội.

VI. Vấn đề giai cấp, dân tộc, công ty nước và cách mạng thôn hội

1. Giai cấp

- Khái niệm, mối cung cấp gốc, kết cấu giai cấp

- Đấu tranh thống trị là rượu cồn lực của sự cách tân và phát triển xã hội trong buôn bản hội tất cả giai cấp

- Đấu tranh ách thống trị trong thời kỳ quá đáng lên CNXH sống Việt Nam

2. Dân tộc

- quan niệm dân tộc, sự xuất hiện (hình thành) dân tộc

- mối quan hệ biện hội chứng giữa kẻ thống trị và dân tộc

- ý kiến của Đảng CSVN về vấn đề dân tộc trong quy trình tiến độ hiện nay

3. đơn vị nước

- nguồn gốc, bạn dạng chất, chức năng của đơn vị nước; các kiểu và bề ngoài của đơn vị nước trong lịch sử.

- Đặc điểm trong phòng nước XHCN

- vụ việc xây dựng đơn vị nước pháp quyền XHCN ở vn hiện nay

4. Giải pháp mạng thôn hội

- quan niệm và đặc thù của cách mạng thôn hội

- Nguyên nhân, động lực, đk khách quan liêu và chủ quan của cách mạng xóm hội

- vai trò của cách mạng xã hội trong định kỳ sử

VII. Vụ việc con người, cá thể và làng hội

1. Thực chất của bé người

- một trong những quan điểm ngoài mác xít về nhỏ người

- cách nhìn của triết học tập Mác - Lênin về thực chất của nhỏ người

2. Cá thể và thôn hội

- quan hệ tình dục biện triệu chứng giữa cá nhân và làng mạc hội

- những tiền đề cải cách và phát triển cá nhân

3. Mục đích của quần chúng nhân dân cùng cá nhân nhân vật trong lịch sử

4. Đảng CSVN với tứ tưởng “dân là gốc” và bức tốc sự lãnh đạo của Đảng

VIII. Ý thức xóm hội và những hình thái ý thức buôn bản hội

1. Khái niệm tồn tại thôn hội, ý thức thôn hội

- có mang tồn tại xóm hội với kết cấu của tồn tại xã hội

- khái niệm ý thức thôn hội với kết cấu của ý thức làng hội, ý thức xã hội cùng ý thức cá nhân

2. Quan hệ giữa tồn tại buôn bản hội cùng ý thức thôn hội

- Ý thức thôn hội đề đạt tồn tại làng mạc hội, bởi tồn tại làng mạc hôi quyết định

- Tính chủ quyền tương đối và tác động ảnh hưởng trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại buôn bản hội

- nhà nghĩa Mác Lênin, bốn tưởng hồ chí minh - gốc rễ tư tưởng và phương châm cho mọi hành vi cách mạng của Đảng cùng sản Việt Nam

- Ý nghĩa: dục tình giữa phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tăng cường CNH, HĐH và cải tiến và phát triển đời sống văn hoá lòng tin trong giai đoạn hiện nay

3. Một vài hình thái ý thức làng hội căn bạn dạng và vai trò của chúng

- Ý thức thiết yếu trị

- Ý thức pháp quyền

- Ý thức nghệ thuật

- Ý thức tôn giáo

- Ý thức khoa học

C. Tài liệu tham khảo

1. Hội đồng trung ương lãnh đạo biên biên soạn giáo trình non sông các khoa học Mác Lênin, tứ tưởng sài gòn (1999), Giáo trình triết học Mác - Lênin NXB chính trị quốc gia , Hà Nội, 1999.

2. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất (1006), Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học tập và nghiên cứu sinh không thuộc chăm ngành Triết học). Nxb Lý luận chủ yếu trị, Hà Nội.

3. Học viện Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh (1996), Giáo trình triết học tập Mác - Lênin

4. Vũ Ngọc Pha, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Vui (1999), Triết học (3 tập), Nxb thiết yếu trị Quốc gia, Hà Nội.

5. Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất (1995), Triết học (dùng mang đến NCS với học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học) Nxb chính trị Quốc gia, 1995.

6. Đảng cùng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng (toàn tập, 47 tập), Nxb chính trị Quốc gia, Hà Nội.