Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng hợp lý thuyết Toán lớp 6 đưa ra tiết, dễ dàng nắm bắt và những dạng bài tập Toán 6 sách mới với hơn 3000 câu hỏi trắc nghiệm & bài tập từ luận tất cả lời giải chi tiết được soạn theo từng bài xích học giúp đỡ bạn học giỏi môn Toán lớp 6 hơn.

Mục lục những dạng bài bác tập Toán lớp 6

A/ Trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án

- Toán lớp 6 kết nối tri thức:

- Toán lớp 6 Cánh diều:

- Toán lớp 6 Chân trời sáng sủa tạo:

B/ các dạng bài xích tập Toán lớp 6

Tập hợp

Chủ đề: Số tự nhiên – các phép toán bên trên tập đúng theo số trường đoản cú nhiên

Chủ đề: Lũy vượt với số nón tự nhiên, nhân phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số

Chủ đề: phân tách hết vào tập số từ nhiên, các dấu hiệu chia hết

Chủ đề: Ước - bội, số nguyên tố, hợp số

Chủ đề: Số nguyên

Lưu trữ: Lý thuyết, trắc nghiệm Toán lớp 6 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Lý thuyết & Bài tập Toán 6 học kì 1

Phần Số học tập - Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số từ bỏ nhiên

I.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán 6

Các dạng bài tập

II. Lý thuyết - bài tập theo bài học

Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợp

Bài 2: Tập hợp những số từ nhiên

Bài 3: Ghi số tự nhiên

Bài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập hợp con

Bài 5: Phép cùng và phép nhân

Bài 6: Phép trừ và phép chia

Bài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên.

Xem thêm: Win 7 Không Nhìn Thấy Máy Khác Trong Mạng Lan

Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

Bài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 9: đồ vật tự thực hiện các phép tính

Bài 10: đặc điểm chia hết của một tổng

Bài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5

Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9

Bài 13: Ước với bội

Bài 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số nguyên tố

Bài 15: Phân tích một số ra quá số nguyên tố

Bài 16: Ước thông thường và bội chung

Bài 17: Ước chung khủng nhất

Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Tổng hợp kim chỉ nan Chương 1 (phần Số học tập Toán 6)

Tổng hợp bài tập Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Phần Số học tập - Chương 2: Số nguyên

II. Kim chỉ nan - bài bác tập theo bài bác học

Bài 1: có tác dụng quen với số âm

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Bài 3: sản phẩm tự trong tập hợp những số nguyên

Bài 4: cộng hai số nguyên thuộc dấu

Bài 5: cùng hai số nguyên khác dấu

Bài 6: đặc điểm của phép cộng các số nguyên

Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 9: Quy tắc gửi vế

Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài 11: Nhân hai số nguyên thuộc dấu

Bài 12: đặc điểm của phép nhân

Bài 13: Bội và ước của một trong những nguyên

Tổng hợp triết lý Chương 2 (phần Số học Toán 6)

Tổng hợp bài xích tập Chương 2 (phần Số học tập Toán 6)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: bố điểm trực tiếp hàng

Bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm

Bài 4: Tia

Bài 5: Đoạn thẳng

Bài 6: Độ dài đoạn thẳng

Bài 7: lúc nào thì AM + MB = AB?

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 9: Trung điểm của đoạn thẳng

Tổng hợp triết lý Chương 1 (phần Hình học tập Toán 6)

Tổng hợp bài bác tập Chương 1 (phần Hình học Toán 6)

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 học tập kì 2

Phần Số học tập - Chương 3: Phân số

Bài 1: không ngừng mở rộng khái niệm phân số