Sau trên đây sibetech.vn sẽ cung cấp cho mình đọc một vài mẫubiên bản bàn giao thiết bị thường được áp dụng nhất hiện tại nay.

Bạn đang xem: Biên bản thu hồi thiết bị


1. Lý giải soạn thảo biên bản bàn giao máy 2. Mẫu biên phiên bản bàn giao thiết bị, thiết bị móc hàng đầu 3. Chủng loại biên phiên bản bàn giao thiết bị, máy móc số 2 4. Mẫu biên bản bàn giao thiết bị, trang thiết bị số 3 5. Xem xét khi có tác dụng biên phiên bản bàn giao trang bị

1. Trả lời soạn thảo biên phiên bản bàn giao thiết bị

Về cơ bản, vào biên phiên bản bàn giao vật dụng sẽ bao gồm các nội dung sau:- Phải có quốc hiệu, tiêu ngữ và ngày tháng năm lập biên bản.- mang tên biên bản: BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ- thời hạn lập biên bản: có không thiếu thông tin ngày tháng năm và thời gian lập biên bản.- thông tin của bên giao: chúng ta tên và chuyên dụng cho (nếu có).- thông tin của mặt nhận: họ tên và chuyên dụng cho (nếu có).- thông tin về loại thiết bị được chuyển giao gồm: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, mã thiết bị, con số và thực trạng của thiết bị.- thông tin về câu hỏi kiểm tra, chuyển nhượng bàn giao sản phẩm, ví dụ: mặt giao là… vẫn giao cho…… soát sổ sản phẩm. Sau khi bàn giao mặt sẽ nhận trọn vẹn chịu trách nhiệm.Hai bên thống độc nhất vô nhị lập biên bản bàn giao theo câu chữ như trên và biên bản bàn giao thứ được lập thành hai phiên bản giống nhau, mỗi mặt giữ một bản.- Chữ ký của nhì bên.

*

Cơ quan, tổ chức………… ……………. —— Số:…./BB-…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc.—————…., ngày….tháng…. Năm.
BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ(V/v chuyển nhượng bàn giao thiết bị mang lại mượn)Căn cứ vào đúng theo đồng mượn gia sản số:…/…-…. ………………………………….;Căn cứ…………………………………………………………………………………..;Chúng tôi gồm:Bên bàn giao:(Bên A)Ông/Bà:……………………………………………………Chức vụ:…………………………………………………..Bộ phận:………………Trường:………………………………………………………………………………Bên dìm bàn giao:(Bên B)Họ và tên: ……………………………………Chức vụ: ……………………………… Lớp:……………………………………Trường :…………………………………………………………………………..Hôm nay, ngày…. Tháng….. Năm…… mặt A tiến hành bàn giao đồ vật cho mặt B trên địa điểm: ………………………………………1. Những trang lắp thêm gồm:STTTên thiết bị, dụng cụTình trạng sử dụngSố lượng
2. Nguyên nhân bàn giaoBên B có nhu cầu mượn một số loại thiết bị, mức sử dụng nêu trên để sử dụng vào việc…..……….Bên B đã nhận được đầy đủ con số trang thiết bị,dụng thay như đang yêu cầu và có nhiệm vụ bảo quản, giữ gìn giao trả nguyên vẹn với đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác ban đầuBiên phiên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá bán trị pháp luật như nhau, mỗi mặt có trách nhiệm giữ một bản.Các mặt tiến hành chứng thực các nội dung trên cùng đi đến thống nhất cùng ký xác thực dưới đây. Bên chuyển nhượng bàn giao ( ký kết và ghi rõ chúng ta tên) Bên nhận bàn giao( cam kết và ghi rõ chúng ta tên)

3. Chủng loại biên phiên bản bàn giao thiết bị, trang thiết bị số 2


Tải về
Sửa/In biểu mẫu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúcBIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊHôm nay, ngày….tháng…năm….tại……………………………chúng tôi gồm có:BÊN GIAO:1…………………2……………........3…………………BÊN NHẬN:1………………..2…………………Bên giao bàn giao một trong những thiết bị như sau: STTTên thiết bịThông số kỹ thuật, mã thiết bịSố lượngHiện trạng
Bên giao giao cho…….là chủ của sản đã kiểm tra về tin tức sản phẩm, sau khi bàn giao bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.Hai mặt thống độc nhất vô nhị lập biên bản bàn giao theo phần đa nội dung như trên và biên phiên bản bàn giao lắp thêm được lập thành 02 phiên bản giống nhau, mỗi mặt giữ một bản có giá trị tương tự nhau.

Xem thêm: Php Dirname() Function - Hàm Dirname() Trong Php

mặt giao Bên nhận

4. Mẫu biên phiên bản bàn giao thiết bị, đồ đạc số 3


Tải về
Sửa/In biểu mẫu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢNBÀN GIAO THIẾT BỊHôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. Chúng tôi gồm:BÊN GIAO (Bên A):1. (Họ tên) .................................Chức vụ....................................................2. (Họ tên) .................................Chức vụ..............................................................................BÊN NHẬN (Bên B):Ông/bà:................................................................................................................Thiết bị được bàn giao bao gồm:STTTên thiết bịThông số kỹ thuật, mã thiết bịSố lượngHiện trạng
…………………………giao mang lại Ông/bà:...................................... để………………………….. Trong thời gian........................Mọi lỗi hỏng, mất không tồn tại lý do quang minh chính đại Ông/bà:.................................. Trọn vẹn chịu trách nhiệm.
Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo hầu hết nội dung như trên cùng Biên phiên bản Bàn giao được lập thành 02 phiên bản giống nhau, mỗi mặt giữ một bạn dạng có giá bán trị tương đương nhau. mặt giao mặt nhận(Ký với ghi rõ bọn họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

5. Chú ý khi làm biên bản bàn giao thiết bị

Khi làm biên bản bàn giao trang bị cần chú ý cung cấp đầy đủ thông tin, đặc biệt quan trọng đối với biên bản bàn giao máy móc thiết bị phải chứa những thông tin cá nhân, tin tức máy móc, tin tức liên lạc của bạn chuyển và người nhận.Ngoài ra, toàn bộ những sản phẩm được bàn giao cần ghi rõ ràng, ví dụ và đúng chuẩn số lượng, thông tin thiết bị tương tự như thời gian giao nhận và hoàn trả. Biên phiên bản bàn giaokhông thể thiếu được chữ ký kết của phía hai bên và đóng dấu thì mới có giá trị, mỗi bên giữ một bạn dạng để tránh xẩy ra những tranh chấp không ao ước muốn.Trên đấy là các mẫu mã biên bản bàn giao thiết bị, trang bị móc mới nhất. Trường hợp có thắc mắc liên quan, độc giả vui lòng tương tác tổng đài 1900.6192 sẽ được hỗ trợ.