Hồ sơ diệt hóa đơn GTGT được giữ tại tổ chức, hộ, cá thể kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng rẽ Thông báo kết quả hủy hóa đối kháng được lập thành nhì (02) bản, trong những số đó 01 phiên bản lưu, 01 bản gửi mang lại cơ quan lại thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.


1. Giấy tờ thủ tục hủy hóa solo GTGT không thường xuyên sử dụng

*
*
*
*
*
*
*

Để doanh nghiệp thuận lợi sử dụng, MISA cung cấp thêm các tài liệu giúp người tiêu dùng am đọc về hóa đối chọi điện tử TẠI ĐÂY