English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bí mật subterranean; secret; clandestine; underground Văn kiện kín đáo Secret document Hầm bí mật Secret shelter Báo chí kín Underground press Tổ chức bí mật Clandestine organization; underground Hoạt động bí mật trong vùng địch to engage in clandestine activity in the enemy area Rút vào kín To go underground secret; mystery; secrecy Chẳng gồm gì (gọi là ) kín đáo cả It"s no secret khám phá kín của vũ trụ to lớn explore the secrets of the universe các cuộc trao đổi được tiến hành hoàn toàn kín đáo The negotiations were carried out in the strictest secrecy trả toàn kín (chỉ gồm hai người bọn họ biết nhau thôi) Between you and me and the gate-post Cái gì rồi cũng cho là kín đáo To be secretive about everything Điều tưởng là túng thiếu mật, tuy thế thực ra người nào cũng biết xuất hiện secret Secrret; cladestine Văn kiện kín đáo A secret document Công tác kín Clandestine activity Hầm kín đáo A secret shelter, an underground Secret Giữ kín quốc gia to lớn keep state secrets Lộ bí mật quân sự lớn leak military secret khám phá kín của ngoài hành tinh to lớn explore the secrets of the universe
*