Câu thứ 27 vào Chú Đại Bi là:”Cu-lô Cu-lô” dịch tức là tác Pháp tức Bảo Loa Thủ Nhãn trong tướng tá tay Đại Bi.

Bạn đang xem: Ấn pháp và cách dùng

*
Đại Bi xuất tướng câu 27: Cu-lô Cu-lô

– Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi trung tâm Đà La Ni: bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG pháp sư ở Đời Đường, là tướng tay vật dụng 30 trong gớm Văn:

“Nếu mong muốn hô triệu (kêu gọi) toàn bộ chư Thiên, Thiện Thần thì cần cầu khu vực tay Bảo Loa (cái loa báu)”.

Xem thêm: Quần Áo Trẻ Em Xuất Khẩu Giá Sỉ Quần Áo Trẻ Em Xuất Khẩu, Giá Sỉ

Đại Bi trung ương Đà La Ni Kinh: bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA pháp sư ở Đời Đường, là tướng tay sản phẩm công nghệ 27:

“Nếu người nào do hô triệu toàn bộ chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu vị trí bàn tay cầm cái Loa báu (vỏ ốc báu)”

Thiên quang Nhãn quán Tự Tại người yêu Tát kín đáo Pháp Kinh: tướng mạo tay Ấn thiết bị 28 là:

Nếu do hô triệu tất cả Thiện Thần ước xin thủ hộ thì nên tu pháp Bảo Loa, tượng TRÌ LOA QUÁN TỰ TẠI….Xong tay trái cầm cái Loa báu, tay yêu cầu nắm quyền choạng ngón Phong (ngón trỏ) làm cố kêu gọi, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn kia là chắp hai tay lại giữa rỗng, co 2 ngón phong (2 ngón trỏ) rất nhiều buộc ở sườn lưng 2 ngón chiếc . Nhị Không (2 ngón cái) đều ló ra thân khe của 2 ngón trỏ cùng giữa, sử dụng miệng làm cố gắng thổi.

*
Trì Loa quán Tự Tại người tình Tát

27) Bảo-Loa Thủ Nhãn Ấn Pháp 

Kinh nói rằng: “Nếu mong triệu tất cả chư thiên, thiện-thần phải cầu chỗ Tay cầm cố ống Loa-Báu.”

Thần-chú rằng: Cu-lô Cu-lô <27>