A lot of là một trong những trong những kết cấu rất phổ biến trong ngữ pháp giờ Anh. Bạn đã biết sử dụng cấu trúc A lot of đúng ngữ pháp chưa? bao gồm những cấu tạo nào tất cả nghĩa và bí quyết sử dụng tương tự như a lot of? cùng Vietop tham khảo nội dung bài viết dưới trên đây nhé.

Bạn đang xem: A large number of cách dùng


*

Cấu trúc a lot of là các từ dùng để chỉ số lượng nhiều của sự vật, cần sử dụng cả danh tự đếm được với không đếm được.

A lot of = Lots of: diễn tả điều gì/cái gì đó nhiều, khá nhiều về số lượng.

Cách sử dụng

Cấu trúc:

A lot of/Lots of + N (số nhiều) + V (số nhiều)

E.g: A lot of water bottles are divided among everyone. (Rất nhiều chai nước khoáng được phân chia cho hồ hết người).

Lots of people are coming to the theater. (Rất những người sắp tới rạp chiếu phim).

A lot of/Lots of + N (không đếm được) + V (số ít)

E.g: You must put a lot of water into the bath. (Bạn yêu cầu cho thật nhiều nước vào bể tắm).

I spent lots of time reviewing for the exam. (Tôi đã đầu tư rất nhiều thời hạn để ôn tập đến kỳ thi).

A lot of/Lots of + đại tự + V (chia theo đại từ)

E.g: A lot of us don’t lượt thích eating onions. (Rất nhiều người trong công ty chúng tôi không thích ăn uống hành).

Lots of us did well for the test. (Rất không ít người dân trong chúng tôi làm bài xích thi hết sức tốt).

Trường phù hợp nên sử dụng a lot of

A lot of cùng lots of khá thông dụng trong văn nói, dùng trong trường thích hợp không yêu mong tính định kỳ sự, biểu hiện sự thân mật, suồng sã vào câu.Lots of sở hữu sắc thái thân thiết hơn A lot of.Trong văn nói hoặc văn viết trong giờ đồng hồ Anh, để có sắc thái thanh lịch thì bọn họ nên thực hiện những cụm từ chỉ số lượng khác như: plenty, large amount of, a great giảm giá of, much, many.
*

Cấu trúc plenty of

Cấu trúc Plenty of diễn tả số lượng của cái nào đó rất đủ cùng nhiều, thậm chí là dư thừa. Đi cùng rất plenty of là cả danh trường đoản cú số những và danh từ ko đếm được. Plenty of hay được sử dụng trong những ngữ cảnh thân mật.

Xem thêm: Ốp Lưng Vsmart Active 3 Đẹp, Tìm Hiểu Ốp Lưng Vsmart Active 1 Tốt Nhất

Plenty of: dùng để diễn tả cái gì đó đủ cùng nhiều

Cấu trúc:

Plenty of + N (đếm được số nhiều)
Plenty of + N (không đếm được)

E.g: We have plenty of time left. (Chúng ta còn rất nhiều thời gian)

He brought plenty of watermelon for the party. (Anh ấy mua rất nhiều dưa hấu mang đến bữa tiệc).

Cấu trúc a large amount of, a great deal of

Cấu trúc a large amount of, the great khuyến mãi of miêu tả số lượng nhiều của sự việc vật, được dùng trong tình huống tương đối trang trọng, kế hoạch sự. Sau a large amount of, a great deal of là danh từ ko đếm được.

A large amount of = A great deal of: số lượng các cái gì đó.

Cấu trúc:

A large amount of + N (không đếm được)
A great khuyến mãi of + N (không đếm được )

E.g: A large amount of problems haven’t been solved. (Một con số lớn vấn đề không được giải quyết).

Touliver spent a great khuyến mãi of time working in Vietnam. (Touliver tương đối nhiều thời gian thao tác làm việc ở Việt Nam).

Cấu trúc many

Many diễn đạt số lượng nhiều, theo sau là danh trường đoản cú số nhiều đếm được.

Cấu trúc:

many + N (đếm được số nhiều)

E.g: How many sheets of paper vày you need for the exam? (Bạn cần từng nào tờ giấy cho bài xích thi?)

There are many people walking on the street. (Có tương đối nhiều người đang đi bộ trên đường).

Cấu trúc much

Much diễn tả số lượng nhiều thứ gì đó, cần sử dụng cho danh từ ko đếm được.

Cấu trúc:

much + N (không đếm được)

E.g: How much is this laptop? (Chiếc laptop này từng nào tiền?)

My father doesn’t drink as much wine as 4 years ago. (Bố tôi ko uống rượu nhiều bằng 4 năm trước).

Bài tập áp dụng cấu tạo a lot of

Bài tập

Chọn đáp án đúng một trong những đáp án sau:

We have ……………………(a lot of/a lot/ lots/ much) oranges.We don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) bananas, và we don’t have ……………………(many/much/a lot of/a lot/lots) fruit juice.Do you have any cereal? Sure, there’s ……………………(a lot of/lots of/a lot) in the kitchen.”How ……………………(much/many/a lot /a lot of) is this? It’s ten dollars.How ……………………(much/many/a lot/a lot of/lots) do you want? Six, please.He’s very busy; he has ……………………(a lot of/many/a lot/lots) work.David has…………………… (many/a lot of/a lot/lots) rice, but Tyler doesn’t have…………………… (many/ much/ lot/lots).London has ……………………(much/a lot of/a lot/lots) beautiful buildings.They eat ……………………(much/a lot of/a lot/lots) apples.I wrote ……………………(a lot/lots/many/much) poems.I have got ……………………(a lot/lots of/many) money.I visited ……………………(a lot/lots/many/much) European cities.Do you lượt thích soccer? Yes ……………………(a lot of/a lot/lots/many/much) .Were there ……………………(a lot/lots/many/much) guests in the wedding? Yes, there were……………………(a lot of/a lot/lots/much).Leila is popular. She’s got…………………… (a lot of/a lot/lots/much) friends. Nancy does not have ……………………(a lot of/lots of/many/much).She hasn’t got ……………………(a lot/lots/many/much) patience.

Đáp án

a lot ofmany/mucha lotmuchmanya lot ofa lot of/mucha lot ofa lot ofmanylots ofmanya lotmany/a lota lot of/manymuch

Hy vọng qua những lý thuyết và bài bác tập trên, Vietop đã giúp cho bạn có kỹ năng tổng quan hơn khi áp dụng cấu trúc a lot of và những nhiều từ tương quan khác. Vietop chúc bạn luôn luôn thành công.