Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (56.47 KB, 10 trang )


Bạn đang xem: 20 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử địa lý

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ VÀ MÔN MĨ THUẬT1/ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MÔN LỊCHSỬ - ĐỊA LÍ1. Môn lịch sử và Địa lí tiểu học tập 2018 được kế thừa và thường xuyên pháttriển từ môn học/hoạt động giáo dục đào tạo nào?B. Môn tự nhiên và xóm hội2. Môn lịch sử vẻ vang và Địa lí tiểu học tập năm 2018 không giống so với môn LS&ĐLhiện hành là:A. Môn học tập tích hợp3. Môn lịch sử và Địa lí tiểu học tập 2018 tất cả quan hệ quan trọng với cácmôn học/hoạt động giáo dục nào Ở cấp cho tiểu học?D. Môn kỹ thuật và buôn bản hội, khoa học, đạo đức4. Ý nào dưới đây không yêu cầu là ý kiến xây dựng chương trìnhmôn lịch sử vẻ vang và Địa lí tiểu học 2018?B. Xây đắp chương trình theo hướng tiếp cận nội dung lịch sử hào hùng vàĐịa lý5. Mục tiêu của lịch trình môn lịch sử và Địa lí tiểu học 2018 là:D. Xuất hiện và phát triển các năng lực lịch sử hào hùng và địa lý, góp phầnhình thành và cải cách và phát triển các phẩm hóa học và năng lượng chung6. Ý nào dưới đây không đề nghị là năng lượng đặc thù của môn lịch sử vẻ vang vàĐịa lí tiểu học tập 2018?D. Yêu nước, kính trọng sự biệt lập về văn hóa truyền thống giữa các nước nhà vàdân tộc7. Ý nào tiếp sau đây không đề nghị là yêu cầu đề nghị đạt của năng lực nhậnthức khoa học lịch sử dân tộc và Địa lí trong môn lịch sử hào hùng và Địa lí cấp cho tiểuhọc?A. Yêu thương nước, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa truyền thống giữa các tổ quốc vàdân tộc
8. Ý nào dưới đây không đề nghị là yêu cầu đề xuất đạt của năng lực tìmhiểu lịch sử hào hùng và Địa lí vào môn lịch sử hào hùng và Địa lí cấp tiểu học?B. Trình bày, diễn tả được một số trong những nét thiết yếu về lịch sử dân tộc địa lý của địaphương, vùng miền, đất nước, nạm giới9. Yêu cầu bắt buộc đạt của năng lượng vận dụng kiến thức, tài năng đã họctrong môn lịch sử hào hùng và Địa lí cấp tiểu học?D. Xác minh được địa chỉ của một địa điểm, một phạm vi không giantrên bản đồ, thực hiện được đường thời gian để biểu diễn tiến trìnhphát triển của sự việc kiện, quy trình lịch sử10. Mạch văn bản của môn lịch sử hào hùng địa lý Tiểu học tập 2018 được thiếtkế theo hướng:D. Tích hợp nội dung giáo dục lịch sử hào hùng địa lý; mở rộng dần về khônggian địa lý, không khí xã hội11. Ý làm sao âu đây không phải là vấn đề mới về mạch nội dung củachương trình lịch sử dân tộc địa lý Tiểu học 2018?C. Nội dung tách bóc thành 2 phân môn lịch sử vẻ vang và Địa lý12. Trong chủ thể "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, văn bản nào sauđây được tinh giảm?A. Đặc điểm bao gồm của sông ngòi nước ta và vai trò của chúng13. Trong chủ thể "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, nội dung nào saukhông trên đây được tinh giảm?B. Mục đích của tài nguyên thiên nhiên đối với sự trở nên tân tiến kinh tế14. Trong chủ đề "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, văn bản nào saukhông đây chưa hẳn nội dung mới?D. Đặc điểm đất phù sa, ferarit. Biệt lập được rừng sức nóng đới, rừngngập mặn15. Trong chủ đề "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, năng lực nào sauđây ko phải năng lực chung cần hình thành mang đến học sinh?
D. Năng lực vận dụng kiến thức, năng lực đã học16. Trong chủ thể "Thiên nhiên Việt Nam" lớp 5, năng lực nào sauđây không phải năng lực đặc thù nên hình thành mang lại học sinh?A. Năng lực tự chủ và từ học17. Ý nào tiếp sau đây không phải định hướng chung về phương pháp dạyhọc trong dạy học phân phát triển năng lực môn lịch sử dân tộc và Địa lý tiểu họcB. Chú ý truyền thụ khối hệ thống tri thức khoa học cho học sinh18. Để hình thành những phẩm chất, năng lực chung và năng lực Lịchsử Địa lý khi dạy dỗ học môn lịch sử và Địa lý Tiểu học cần:D. Lựa chọn kiến thức phù hợp, đa dạng và phong phú hóa những hình thức, phươngpháp dạy học và soát sổ đánh giá19. Chương trình lịch sử vẻ vang Địa lý đái học đóng góp thêm phần hình thànhA. Năng lực khoa học20. Kim chỉ nam của việc review trong dạy dỗ học môn lịch sử và Địa lýTiểu học?D. Cung cấp đúng chuẩn kịp thời, có mức giá trị về mức độ đáp ứng nhu cầu yêu cầucần đạt của chương trình và sự tân tiến của học viên để phía dẫnhoạt cồn học cùng điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động quản lý.2/ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MÔN MĨ THUẬT1. Điền vào địa điểm trống trong khúc văn bằng bằng phương pháp chọn mộtphương án đúng : địa chỉ môn Mĩ thuật ở lịch trình GDPT 2018:“Môn Mĩ thuật là môn học tập thuộc đội môn giáo dục nghệ thuật,vừa đảm bảo trang bị học vấn .......... (1) cho học sinh ở quy trình giáodục cơ bản, vừa bảo vệ giáo dục........... (2) nghề nghiệp và công việc cho họcsinh ở tiến độ giáo dục nghề nghiệp”.
B. (1) cốt lõi, (2) định hướng2. Các giai đoạn của công tác môn Mỹ thuật sinh sống chương trìnhGDPT 2018 là gì?B. Bao gồm 2 giai đoạn: tiến độ giáo dục cơ phiên bản ở cấp Tiểu học tập vàTHCS và quy trình giáo dục lý thuyết nghề nghiệp ở cấp cho THPT.3. Lựa chọn 1 phương án đứng để điển vào chỗ trống trong khúc vănbằng bên dưới đây: Đặc điểm cơ bạn dạng trong tiến trình giảo dục cơ bạn dạng củamôn Mĩ thuật ở công tác GDPT 2018: “Mĩ thuật là môn học____ (1) từ lớp 1 đến lớp 9; Môn học tập hình thành, phát triển ở họcsinh kĩ năng quan gần cạnh và cảm thụ nghệ thuật, dìm thức cùng biểu đạtthế giới, năng lực cảm nhận cùng tìm hiểu, thể nghiệm các __ __ (2)văn hoá, thẩm đau trĩ trong đời sống cùng nghệ thuật”A. (1) bắt buộc; (2) giá chỉ trị4. Đặc điểm cơ bản trong tiến trình giáo dục định hướng nghề nghiệpcủa môn Mĩ thuật ở chương trình GDPT 2018: “Mĩ thuật là môn họcđược chắt lọc theo (1)......... Và định hướng...........(2) của học tập sinh; ởcấp THPT. Chương trình giúp học viên phát triển bốn duy độc lập,khả nắng phản nghịch biện phân tích và trí tuệ sáng tạo nghệ thuật; gọi được vaitrò và ứng dụng của mĩ thuật vào đời sống, tạo đại lý cho học sinhđược tò mò và có kim chỉ nan nghề nghiệp cân xứng với bạn dạng thândựa bên trên nhu cấu thực tế, say đắm ứng với làng hội”.A. (1) nguyện vọng; (2) nghề nghiệp;5. Chọn giải pháp đúng nhằm điển vào khu vực trống trong khúc văn sau:Quan điểm tạo chương trình môn Mĩ thuật sống chương trìnhGDPT 2018 là: Tạo thời cơ cho học viên tiếp cận văn hoá, nghệ thuật___ _ _ và chũm giới. Tinh lọc những kỹ năng và kiến thức _____(2) cùng với mục tiêugiáo dục phổ thông, đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi học sinh và điềukiện dạy dỗ học.Thiết kế linh hoạt, rất có thể điều chỉnh cân xứng với các
nhóm đối tượng người sử dụng học sinh, những cơ sở giáo dục đào tạo và địa phương. Thườngxuyên được cập nhật, phân phát triển tương xứng với sự cải cách và phát triển nghệ thuậtvà yêu cầu của thực tiễn.D. (1) dân tộc; (2) phù hợp6. Kim chỉ nam chung của môn Mĩ thuật ở lịch trình GDPT 2018 là:A. Giúp học viên hình thành, phát triển nàng lực mĩ thuật dựa trênkiến thức và khả năng mĩ thuật; thừa nhận thức được mỗi dục tình giữa mĩthuật cùng với đời sống, làng mạc hội với các mô hình nghệ thuật khác;B. Gồm ý thức trân trọng di tích văn hoá, thẩm mỹ và tài năng ứngdụng kiên thức, tài năng mĩ thuật vào đời sống; bao gồm hiểu biết tổngquát về ngành nghề liên quan đến nghệ thuật và thẩm mỹ thị giác với khả năngđịnh hướng được nghề nghiệp và công việc cho bản thân;C. Từng trải và tìm hiểu mĩ thuật trải qua nhiều hình thứchoạt động; Hình thành, phát triển các nhấm chất vôi: nước nhân áichăm chỉ7. Chọn cách thực hiện đúng nhằm điền vào địa điểm trống trong khúc văn sau:Mục tiêu của môn Mĩ thuật cung cấp tiểu học ở chương trình GDPT 2018là: Hình thành, phân phát triển năng lực .........(1) thông qua các hoạt độngtrải nghiệm; Biết biểu hiện cảm xúc, trí tưởng tượng về thế giới xungquanh, hình thành năng lực giao tiếp, vừa lòng tác, giải quyết và xử lý vấn đểvà............(2);Tìm gọi và cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm, tác phẩmnghệ thuật, hình thành năng lực tự nhà và từ học; đóng góp phần hìnhthành những phẩm chất yêu nước, nhân ái, siêng chỉ, trung thực, tráchnhiệm.A. (1) mĩ thuật; (2) sáng tạo8. Mục tiêu của môn Mĩ thuật cấp thcs ở chương trình GDPT 2018là:A. Hình thành, vạc triển năng lực mĩ thuật dựa trên nên tảng kiến
thức, kĩ nâng mĩ thuật ở cấp cho tiểu học; cải cách và phát triển năng lực giao tiếp vàhợp tác, năng lực giải quyết vấn đề cùng sáng tạo;B. Bao gồm ý thức kế thừa, phạt huy những giá trị văn hoá, nghệ thuật truyềnthông dân tộc, tiếp cận giả trị thẩm mĩ của thời đại, làm ra tảng choviệc trở nên tân tiến các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trungthực, trách nhiệm;C. Tất cả hiểu biết về mỗi quan hệ tình dục giữa mĩ thuật với đời sống, nuôidưỡng cảm giác thẩm mĩ với tình yêu nghệ thuật, cải tiến và phát triển nắng lựctự công ty và trường đoản cú học, tất cả ý thức9. Phương châm của môn Mĩ thuật cấp thpt ở chương trình GDPT 2018là:A. Giúp học sinh phát triển năng lực Mĩ thuật, những phẩm hóa học chủyếu và năng lực chung đang được xuất hiện từ cung cấp trung học cơ sở;C. Môn Mĩ thuật giúp học sinh tăng cưỡng hiểu biết về kỹ năng và kiến thức mĩthuật trong các nghành ngành nghề bao gồm liên quan, tu dưỡng cảm xúcthấm mĩ với tình yêu thương nghệ thuật, tất cả định hưởng nghề nghiệp phủ hợpvới phiên bản thân cùng nhụ mong xã hội.D. Phát triển tư duy làm phản biện, khả năng giải quyết vấn đề với sángtạo, tài năng thực hành, giao tiếp và đúng theo tác; ý thức tôn trọng cùng pháthuy văn hoá, nghệ thuật truyền thống lâu đời dân tộc, tiếp cận giá nghệthuật và thành quả khoa học, công nghệ của thời đại, phát triển nănglực tự công ty và trường đoản cú học10. Yêu cầu đề xuất đạt về năng lượng chung và đóng góp của môn Mĩ thuậttrong bài toán hình thành, phát triển các năng lượng chung đến HS là:D. Tự công ty và trường đoản cú học; tiếp xúc và hợp tác; giải quyết vấn đề - Sángtạo11. Các năng lực đặc thù của môn Mĩ thuật theo công tác GDPT2018 là:

Xem thêm: Cẩm Nang Kết Hợp Áo Sơ Mi Kết Hợp Áo Len Nam, Cách Mix Áo Sơ Mi Và Áo Len Chuẩn Quý Ông

A. Quan sát, dìm thức thẩm mĩ; Phân tích review thẩm mĩ; Sángtạo, vận dụng thẩm mĩ12. Chọn phương án đúng nhằm điền vào những ô trống trong câu sau: Mộtsố thành phần cơ phiên bản của năng lượng “Quan sát, thừa nhận thức thẩm mĩ”được thể hiện trong công tác môn Mĩ thuật 2018 cung cấp tiểu học là:Nhận biết được một trong những yếu tố thẩm mĩ cơ bạn dạng trong đời sống với ở sảnphẩm, ___ (1) mĩ thuật; phân biệt được một vài yếu tổ — (2) sinh sống đốitượng thẩm mĩ; phân biệt được đầu hiệu của một vài nguyên lí tạohình sinh sống sản phẩm, item mĩ thuật.C. (1) tác phẩm, (2) chế tạo ra hình13. Một số thành phần cơ bạn dạng của năng lượng “Phân tích, giá bán thẩm mĩ”được diễn đạt trong lịch trình môn Mĩ thuật 2018 cấp trung học cơ sở là:A. Phân tích, chia sẻ được cảm thấy về đối tượng thẩm mĩ; Biết cáchthụ thập với trình bày một vài thông tin về tác giả, tác phẩm, trưởngphải, phong thái nghệ thuật; tế bào tả, phản nghịch tích được yêu tố, nguyên lítạo hình làm việc sản phẩm, tác phẩm, phong cách, phe cánh nghệ thuậttrong thực hành, thảo luận và contact thực tiễn.14. Một trong những thành phần cơ bản của năng lực “Sáng sinh sản và ứng dụngthẩm mĩ” được diễn tả trong lịch trình môn Mĩ thuật 2018 cấpTHPT là:A. Biết cách thể hiện tính ứng dụng của thành phầm trong thực hành,sáng tạo; Biết cách truyền thông về sản phẩm mĩ thuật của tất cả nhânvà đội học tập; áp dụng được ý tưởng thẩm mĩ, kĩ năng hiệnthực hóa phát minh thẩm mĩ để sáng tạo sản phẩm nghệ thuật phục vụcho học tập tập và đời sống.15. Thời lượng (số ngày tiết trong 1 năm học) của lịch trình môn Mĩthuật theo chương trình GDPT 2018 là:D. Quá trình giáo dục cơ bản: 35 tiết/năm; giai đoạn định hướng
nghề nghiệp: 70 tiết/năm16. Các mạch câu chữ của Môn Mĩ thuật lịch trình GDPT 2018là:B. Mĩ thuật tạo thành hình, Mĩ thuật ứng dụng.17. Mạch câu chữ “Mĩ thuật sản xuất hình” từ bỏ lớp 1 đi học 12 trongchương trình Môn Mĩ thuật 2018 gồm những nội dung ví dụ là:B. Lí luận và lịch sử hào hùng mỹ thuật; Hội họa; Điêu khắc18. Mạch ngôn từ “Mĩ thuật ứng dụng” tự lớp ó đến lớp 9 trongchương trình Môn Mĩ thuật 2018 gồm một số trong những nội dung rõ ràng là:A. Thiết kế công nghiệp; Thiết nhắc đồ hoa; thiết kế thời trang19. Mạch câu chữ “Mĩ thuật ứng dụng” từ lớp 10 đến lớp 12 trongchương trình Môn Mĩ thuật 2018 gồm những nội dung ví dụ là:D. Kiến thiết công nghiệp; kiến thiết đồ hoạ; thiết kế thời trang; Thiếtkế mĩ thuật sản khẩu, điện ảnh, kiến tạo mĩ thuật nhiều phương tiện,Kiến trúc.20. Tía chuyên đề tiếp thu kiến thức Mĩ thuật lớp 10 gồm:A. Thực hành vẽ hình hoạ 1;B. Thực hành thực tế vẽ tô điểm 1;D. Thực hành thực tế vẽ tranh bố cục tổng quan 1.


*
*
*
Đáp án đề thi HSG thức giấc Bảng A môn lịch sử vẻ vang 4 635 2
*
de vµ dap an kiem tra cuoi phái nam 2007-2008- tháng lich su 9 6 449 0
*
thắc mắc trắc nghiệm và bài tập nâng cấp 5 môn: Toán, giờ đồng hồ Việt, định kỳ Sử, Địa lý và kỹ thuật lớp 4 58 2 48
*
Luyện thi đại học Vật Lí Đáp án 200 câu trắc nghiệm mẫu điện xoay chiều và xê dịch điện tự 12 1 0